print rating کد خبر: 17110/ تاریخ مخابره: 1395/11/26 11:36:0 / تعداد بازدید : 963 نفر

»صفحه اصلی/ سیاسی
بازچه خوابي ديده ايد؟!
بازچه خوابي ديده ايد؟! «آشتي ملي» واژه اي است که اين روزها اصحاب وطن فروش فتنه آمريکايي - اسرائيلي 88 و شماري از مدعيان اصلاحات و اعتدال بر زبان و قلم دارند و ادعا مي کنند که تحقق آن، مخصوصا براي مقابله با تهديدهاي اخير آمريکا عليه کشورمان ضرورت حياتي دارد.

«آشتي ملي» واژه اي است که اين روزها اصحاب وطن فروش فتنه آمريکايي - اسرائيلي 88 و شماري از مدعيان اصلاحات و اعتدال بر زبان و قلم دارند و ادعا مي کنند که تحقق آن، مخصوصا براي مقابله با تهديدهاي اخير آمريکا عليه کشورمان ضرورت حياتي دارد. سخن از آشتي ملي براي مقابله با تهديدهاي آمريکا، آنهم از سوي جماعتي که برخي از آنان ننگ پادويي براي مثلث آمريکا و اسرائيل و انگليس را در کارنامه خود دارند و آشکارا دست به وطن فروشي زده اند، نه فقط عجيب و باور نکردني به نظر مي رسد بلکه با توجه به وابستگي برملاشده آنان به دشمنان بيروني مردم و نظام، نمي توان اين احتمال را ناديده گرفت که ماموريت تازه اي براي فتنه انگيزي و توطئه اي ديگر در آستين داشته باشند.

    آنچه در پي خواهد آمد، در قالب هاي کليشه شده «بدبيني»! و «خوشبيني»! قابل تفسير نيست، بلکه نگاهي مستند و برخاسته از موازين عقلي و ملاک هاي شرعي و حقوقي است که واقعيت تلخ آن را با برچسب ها و تهمت هاي رايج مدعيان اصلاحات نظير تندروي! و افراطي گري! و سياسي کاري! و ... نمي توان پنهان کرد. بخوانيد!

    1- جماعت ياد شده در اصرار خود براي «آشتي ملي»، توضيح نمي دهند مگر ملت با يکديگر در قهر و تقابل به سر مي برند که «آشتي ملي» ضرورت پيدا کرده باشد؟ هنوز 48 ساعت - دو روز - بيشتر از حماسه عظيم و مثال زدني 22بهمن نگذشته است که در آن جمعيت چندده ميليوني مردم يکدل و يکصدا در سراسر کشور به ميدان آمده و آرزوهاي آمريکا و متحدان بيروني و دنباله هاي داخلي آنان را زيرگام هاي استوار خود لگدمال کردند و نشان دادند به يکديگر بسيار نزديکتر و همراه و هم زبان تر از آنند که به «نسخه آشتي ملي» - آنهم نسخه اي که از سوي وطن فروشان پيچيده شده است- نيازي داشته باشند.

    2- ممکن است گفته شود که توده هاي چند ده ميليوني مردم در راهپيمائي بزرگ 22 بهمن سليقه هاي سياسي متفاوتي داشته اند و هدف از «آشتي ملي» مورد نظر، برداشتن اين فاصله ها و ايجاد همسويي در سليقه هاست، که بايد گفت؛ تفاوت سليقه ها نه فقط آسيب رسان نيست بلکه طبيعي و پسنديده نيز هست و مي تواند از يکسو نشانه آزادانديشي و از سوي ديگر زمينه ساز برخورد انديشه ها باشد که تصحيح نظرات و برداشت ها نتيجه آن است.

    و اما، توده هاي انبوهي که در راهپيمايي 22 بهمن شرکت کرده بودند در حمايت از اصول و مباني اسلام و انقلاب و نظام و اعلام آمادگي براي مقابله با توطئه ها و تهديدهاي آمريکا و متحدانش نه تنها کمترين اختلاف نظري نداشتند بلکه در اين موارد اشتراک نظر و همسويي کامل داشتند بنابراين اگر «آشتي ملي» مورد نظر جماعت ياد شده، آنگونه که اعلام کرده اند، براي مقابله با تهديدهاي آمريکاست که اين وحدت و همدلي در مقياسي برجسته و بي نظير در ميان ملت وجود دارد و از اين روي، طرح مسئله «آشتي ملي» فقط مي تواند با هدف القاي اين توهم باشد که ملت با يکديگر سر ناسازگاري دارند! و البته با توجه به سوابق سياه جماعت مطرح کننده آشتي ملي، بعيد نيست که طرح آن با همين هدف و مقصود صورت گرفته باشد.

    3- پيشنهاد «آشتي ملي» از سوي کساني مطرح مي شود که برخي از آنان مطابق اسناد غيرقابل انکار موجود در جريان فتنه آمريکايي-اسرائيلي 88 آشکارا نقش پادوهاي مثلث آمريکا، اسرائيل و انگليس را برعهده گرفته و در پيوند و ائتلاف با همه جريانات و گروه هاي ضدانقلاب نظير بهايي ها، منافقين، سلطنت طلب ها، مارکسيست ها، تجزيه طلب ها، نهضت آزادي ها، ملي گراها، تروريست هاي نشان دار نظير کومه له و حتي عبدالمالک ريگي، ماموريت براندازي نظام را دنبال مي کردند. آيا اين واقعيت که فتنه گران با صدها زبان و قلم و بدون کمترين پرده پوشي بر آن تاکيد ورزيده بودند و تمامي اسناد آن نيز موجود مي باشد، قابل انکار است؟!

    سران و اصحاب فتنه، ننگ تحت الحمايه آمريکا و اسرائيل و کشورهاي اروپايي و شيوخ دست نشانده عرب بودن را به جان خريدند، آنجا که آشکارا از سوي بلندپايه ترين مسئولان آمريکايي، اروپايي، اسرائيلي مورد حمايت قرار گرفتند و نتانياهو آنان را «بزرگترين سرمايه اسرائيل در ايران»! ناميد، اوباما حمايت همه جانبه از فتنه گران را بي پرده اعلام کرد، توني بلر نخست وزير وقت انگليس، فتنه گران را شايسته کمک هاي همه جانبه دانست، جرج سوروس سرمايه دار صهيونيست آمريکايي و حامي شناخته شده کودتاهاي مخملي که 2 بار با يکي از سران فتنه و چندبار با برخي ديگر از فتنه گران ملاقات کرده و درباره حمايت خود به آنان اطمينان داده بود، در مصاحبه با CNN پيش بيني کرد که با وجود جنبش سبز! نظام اسلامي ايران تا پايان سال آينده سرنگون خواهد شد. اصحاب فتنه کداميک از اين موارد را که دهها نمونه مستند ديگر نيز دارد، انکار مي کنند؟! فتنه گران، مساجد را آتش زدند، مردم بي دفاع را به قتل رساندند، نمازگزاران روز عاشورا را سنگباران کردند، تصوير مبارک حضرت امام(ره) را پاره و لگدمال کردند و سرانجام در حالي که از حمايت دشمنان بيروني به اطمينان رسيده بودند، مقصود نهايي خود را بر زبان آوردند و شعار «انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است» سر دادند و با وقاحت برگرفته از عمرسعد، در روز عاشوراي حسيني(ع) آشکارا به ساحت مقدس آن حضرت اهانت کردند و اهانت کنندگان را «مردمان خداجوي»! ناميدند و...

    آيا سران و اصحاب فتنه مي توانند هيچيک از جناياتي که مرتکب شده اند و ننگ وطن فروشي در فتنه آمريکايي - اسرائيلي 88 را انکار کنند؟! اکنون جاي اين پرسش است که شما جماعت فتنه گر چه نسبت و قرابتي با ملت شريف ايران داريد که از آشتي با آنان دم مي زنيد؟! و آيا غير از مجازات هاي سنگين و در مواردي اشدمجازات، عادلانه ترين انتظاري نيست که بايد داشته باشيد؟!

    4- پذيرش اصحاب فتنه در ساختار نظام، مانند آن است که دزدان سرگردنه را براي حفاظت از اموال و دارايي مردم به کار گيرند! آنهم دزدان سرگردنه و سارقان مسلحي که از جنايت هاي مرتکب شده نه فقط توبه نکرده و پوزش نخواسته اند بلکه اصرار دارند جنايات آنها به فراموشي نيز سپرده شود! به بيان روشن تر، يعني اين که بار ديگر به درون نظام راه يافته و ماموريت ناکام و ناتمام قبلي را تمام کنند! که صرف نظر از لاف گزافي که مي زنند، بايد گفت؛ «اي مگس عرصه سيمرغ نه جولانگه توست» و به قول حضرت امام(ره) «عرِض خود مي بري و کذا و کذا» گفتني است نيم بيت دوم اين شعر آن است که «عرض خود مي بري و زحمت ما مي داري» و حضرت امام(ره) با تعبير آن به «کذا و کذا» خواسته اند اين جماعت را تحقير کنند که حتي عرضه به زحمت انداختن ما را هم نداريد.