print rating کد خبر: 16951/ تاریخ مخابره: 1395/11/16 16:38:0 / تعداد بازدید : 983 نفر

»صفحه اصلی/ یادداشت ها
روزي براي پايان 2500 سال استبداد
روزي براي پايان 2500 سال استبداد به جرات مي توان گفت كه روز 26 دي روز پايان 2500 سال استبداد است اما صرف نگاه تاريخي به اين موضوع نمي تواند چراغ راهي براي آينده به حساب آيد بلكه بايد از اين روز به عنوان درس تاريخ ياد كرد و به مرور خواسته هاي انقلابي مردم پرداخت.

كم كم نواي آزادي به گوش مي رسيد. تمام معادلات حكايت از پاياني نا فرجام براي پادشاهي داشت كه خود را ژاندارم منطقه مي دانست. دوستانش در كشورهاي آمريكا، انگليس و فرانسه تنها راه نجاتش را خروج از كشور تعريف كرده بودند.

 

بر همين اساس 26 دي در تاريخ به روزي ماندگار براي ملت ايران تبديل شد تا آخرين ميراث دار رژيم پهلوي به بهانه درمان از كشور خارج شود و مهر پايان بر سلسله تاج و تخت كياني بزند.

روزي براي پايان 2500 سال استبداد

 

 

آخرين روز استبداد

 

به جرات مي توان گفت كه روز 26 دي روز پايان 2500 سال استبداد است اما صرف نگاه تاريخي به اين موضوع نمي تواند چراغ راهي براي آينده به حساب آيد بلكه بايد از اين روز به عنوان درس تاريخ ياد كرد و به مرور خواسته هاي انقلابي مردم پرداخت.

 

يقينا نخستين پايه هاي فكري نظام اسلامي كه كليد واژه هاي آن در سال 42 به ثبت رسيد پيروي از اسلام بود و اين موضوع به عنوان يك مطالبه عمومي در بين مردم نهادينه شد. لذا اين مطالبه كه يك بار با پيروزي انقلاب به نمايش گذاشته شد و بار ديگر در دفاع 8 ساله، و امروز در دفاع از حريم آل الله به منصه ظهور رسيده است همچنان در بطن جامعه قابل لمس است لذا در بحث انقلابي گري و انقلابي ماندن توجه به اين موضوع بيش از پيش داراي اهميت است و مسئولين و تاثرگذاران نظام اسلامي بايد براي تحقق خواسته هاي ديني و مطالبات معنوي مردم كمال دقت و همت را داشته باشند چرا كه مهمترين خواسته مردم در انقلاب پرچمداري اسلام و بر افراشته شدن تفكر مهدويت بود.

 

 

استقلال طلبي خواسته اي انقلابي

 

از سوي ديگر يكي از ديگر عوامل اساسي در قيام مردم عدم وجود مفهوم استقلال در كشور بود به طوري كه شريان هاي سياسي و اقتصادي كشور به صورت كلي در دست غرب قرار داشت و شاه تنها به عنوان عاملي فاقد اختيار و قدرت عمل مامور به اجراي دستورات ديكته شده بود. بر همين اساس توجه به موضوع استقلال در حوزه هاي مختلف يكي ديگر از مطالبات جدي مردم به حساب مي آيد و بايد سياست گذارن براي تحقق آن از تمام ابزارهاي ممكن بهره ببرند و مانع از لطمه خوردن روح استقلال طلبي مردم شوند. چرا كه تنها خورشيد تاباني كه مي تواند زمينه ساز موفقيت در كشور شود و پيشرفت روز افزون را محقق سازد استقلال و داشتن روحيه خود باوري است.

 

در بررسي چرايي رو در رويي مردم با نظام شاهنشاهي وجود تبعيض اجتماعي و فاصله بسيار بين طبقات اجتماعي قابل لمس است بر همين اساس يكي از مهمترين خواسته هاي مردم رسيدن به سطح مطلوبي از رفاه و درآمد است لذا كساني كه داراي قدرت و جايگاهي در دستگاه هاي مديريتي كشور هستند نبايد محصور ميز و جايگاه شوند و خود را فراتر از مردمي بدانند كه روزي شانه به شانه آنها قرار داشتند. يقينا اخبار مربوط به حقوق هاي نجومي و يا تجمل گرا شدن برخي از مسئولين درست در نقطه مقابل عدالت طبقاتي قرار دارد بر همين اساس از تمامي ابزارهاي موجود براي مقابله با اين رويكرد مي بايست استفاده شود تا حس تبعيض در بين مردم ايجاد نشود.

 

روزي براي پايان 2500 سال استبداد

نگاه به رويداد 26 دي

 

در اين روزها نم نم هواي انقلاب اسلامي در ميان تب و تاب جامعه و از كوچه و پس كوچه هاي به گوش مي رسيد و همه چيز از شعارهاي نوشته شده بر ديوارها مرامنامه اي براي خروج شاه با همان دار و دسته سلطنتي اش را امضا كرده بود و به با نزديكي به روزهاي اخر دي ماه بساط بزمي براي پذيرايي از عزيزتزين ميهمان و همان مردي از تبار خورشيد فراهم مي شد.

 

محمدرضا شاه پهلوي و بانوي دربارش فرح مدت ها بود كه چمدان هاي خود را براي سفري طولاني در آن سوي مرزها آماده كرده بودند كه سرانجام در 26 دي ماه 57 در مصاحبه تلويزيوني سفر بي بازگشت خود به خاك ايران را اعلام كردند و با سوار شدن بر هواپيماي خود براي هميشه جغرافياي ايران را رها كرده و در فراري ذلت بار مهر تاييدي بر خواري خود در صفحه تاريخ نشاندند.

 

شاه به همراه همسرش فرح با چمداني از حقوق از دست رفته ملتي مظلوم سوار بر سفينه فرار خود گرديد و مصر را مقصدي براي اين سفر برگزيد و اين درحالي بود كه ديگر نقش او در اين بازي به سر رسيده بود و تمامي دست نشانده ها و اربابانش هم علاقه اي به پذيرفتن و حمايت از وي نداشتند.

 

26 دي ماه همان روزي شد كه با اعلام خبر از سوي راديو و همينطور تلويزيون مردم سراسيمه و با شادي وصف ناپذير به خيابان ها ريختند و لباس كهنه نظام طاغوتي شاهنشاهي را در ميادين به آتش كشيدند و بار سرنگوني مجسمه محمدرضا شاه پهلوي آن را از عرش به فرش كشيدند و قلب ها و جانهايشان را مملوء از عشق مرد خورشيدي كردند.

 

شاه در مصاحبه كوتاهي به خبرنگاران گفت: مدتي است احساس خستگي مي كنم و احتياج به استراحت دارم. ضمناً گفته بودم پس از اين كه خيالم راحت شود و دولت مستقر گردد، به مسافرت خواهم رفت. اين سفر اكنون آغاز مي شود و تهران را به سوي آسوان در مصر ترك مي كنم. امروز با رأي مجلس شوراي ملي كه پس از رأي سنا داده شد، اميدوارم كه دولت بتواند هم به جبران گذشته و هم در پايه گذاري آينده موفق شود.

 

در آخرين روزها همسر شاه يعني فرح كوشيد تا موافقت شاه را به استعفا از مقام سلطنت و تفويض مقام نيابت سلطنت به او، طبق قانون اساسي جلب نمايد. اما شاه نپذيرفت و گفت اين كار مشكلي را حل نخواهد كرد. سرانجام شاه روز 26 دي 1357، فرار را بر قرار ترجيح داد. از اعضاي خانواده ي سلطنتي تنها فرح مانده بود كه او نيز همراه همسرش از ايران خارج شد. فرح ديبا در خاطرات خود اينچنين آورده است: محمدرضا از آن كه مجبور به ترك وطن شده بود به شدت متاثر و ناراحت بود ساعت از يك بعد از ظهر گذشته بود كه ما در ميان بدرقه دكتر شاهپور بختيار (نخست وزير) دكتر جواد سعيد (رئيس مجلس شوراي ملي) دكتر علي قلي اردلان (وزير دربار) و فرماندهان عالي رتبه ارتش و گروهي از رجال و شخصيت هاي مملكتي فرودگاه مهر آباد تهران را ترك گفتيم.

روزي براي پايان 2500 سال استبداد

ماندني ترين تيتر تاريخ انقلاب «شاه رفت»

 

فرار بي بازگشت محمدرضا شاه پهلوي به همراه همسرش فرح ديبا از كشور اين روز را براي هميشه در تاريخ انقلاب اسلامي ماندگار كرد و ضعف و زبوني پادشاهي بي تجربه و فاقد استقلال را در دل تاريخ به امانت گذارد.

 

شاه رفت خواندتي ترين تيتر از روزنامه اطلاعات شد كه پس از منتشر شدن و قرار گرفتن بر روي گيشه روزنامه فروشي ها و دستان مردم؛ شادي را تقسيم مي كرد گرفته مي شد.

 

در اين روز همگي با وصفي شور انگيز در خيابان ها فرياد مي زدند «شاه رفت... شاه رفت...» و عده اي هم با لبخندي از سر نشاط و همراه با اشك شوق به تمسخر فرياد مي زدند «شاه... در ... رفت» و اينگونه شد كه 26 دي ماه نقطه پايان براي ورود به فصل شكوهمنمد انقلاب اسلامي شد.

 

مهري كارخانه

  

منبع: خبرگزاري دفاع مقدس

 

انتهای پیام/
margin-right: -280px;
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

نام شما
پست الکترونیک
وب سایت
عنوان
نظر
: