آرشيو موضوعي مقالات

معاونت روابط عمومی تحلیل بیانات رهبری در جمع اصحاب رسانه ما با بعضی آزادی‌ها مخالفیم؛ مگر کسی شک دارد؟
ما با بعضی آزادی‌ها مخالفیم؛ مگر کسی شک دارد؟
طبیعی است که ما با آزادیهایی مخالفیم؛ ما با بعضی از آزادیها مخالفیم. ما با آزادی‌های جنسی مخالفیم؛ ما با آزادی گناه مخالفیم و این کاری است که مردم را به این طرف سوق می‌دهد.