آرشیو اخبار معاونت ها

گزارش تصویری: اولین نشست مسئولین منابع انسانی حوزه های تابعه بسیج شهرداری درسال1397
اولین نشست مسئولین منابع انسانی حوزه های تابعه بسیج شهرداری درسال1397

اولین نشست مسئولین منابع انسانی حوزه های تابعه سازمان بسیج مستضعفین شهرداری تهران درسال 1397به منظور ابلاغ سرفصل برنامه های سال و بررسی عملکرد رده ها درسال 1396برگزار شد.

(1397/2/31 8:52:0)

گزارش تصویری: سومین نشست مسئولین نیروی انسانی حوزه های تابعه بسیج شهرداری تهران
سومین نشست مسئولین نیروی انسانی حوزه های تابعه بسیج شهرداری تهران

سومین نشست مسئولین نیروی انسانی حوزه های تابعه سازمان بسیج مستضعفین شهرداری تهران به منظور بررسی عملکرد حوزه ها از ابتدای سال تاکنون و سرکشی از خانواده معظم شهداء و انجام برنامه های جهادی جهت انجام فعالیتهای عمرانی در منازل خانواده شهداء بحث و تبادل نظر برگزار شد.

(1396/9/20 14:20:0)

اولین جلسه مسئولین نیروی انسانی حوزه های تابعه در سال 96
اولین جلسه مسئولین نیروی انسانی حوزه های تابعه در سال 96

اولین جلسه مسئولین نیروی انسانی حوزه های تابعه به میزبانی حوزه بسیج شهرداری منطقه بیست برگزار شد.

(1396/2/20 9:34:0)

برگزاری سومین جلسه مسئولین نیروی انسانی حوزه های تابعه
برگزاری سومین جلسه مسئولین نیروی انسانی حوزه های تابعه

سومین جلسه مسئولین نیروی انسانی حوزه های تابعه به همت معاونت نیروی انسانی سازمان و به میزبانی حوزه بسیج شرکت واحد  برگزار شد.

(1395/5/3 13:12:0)

برگزاری دومین جلسه مسئولین نیروی انسانی حوزه های تابعه بسیج شهرداری تهران
برگزاری دومین جلسه مسئولین نیروی انسانی حوزه های تابعه بسیج شهرداری تهران

دومین جلسه مسئولین نیروی انسانی حوزه های تابعه به همت معاونت نیروی انسانی سازمان و به میزبانی حوزه بسیج منطقه دو  برگزار شد.

(1395/2/27 9:52:0)

برگزاری اولین کارگاه آموزشی مسئولین نیروی انسانی حوزه ها و پایگاههای تابعه
برگزاری اولین کارگاه آموزشی مسئولین نیروی انسانی حوزه ها و پایگاههای تابعه

اولین کارگاه آموزشی مسئولین نیروی انسانی حوزه ها و پایگاههای تابعه سازمان به همت معاونت نیروی انسانی سازمان برگزار شد.

(1395/2/14 10:35:0)

گزارش تصویری: برگزاری اولین جلسه ویژه مسئولین نیروی انسانی حوزه های تابعه در سال 95
برگزاری اولین جلسه ویژه مسئولین نیروی انسانی حوزه های تابعه در سال 95

به همت معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعقین شهرداری تهران اولین جلسه ویژه مسئولین نیروی انسانی حوزه های تابعه بمنظور ابلاغ برنامه های سال جدید برگزار شد.

(1395/1/24 10:10:0)

گزارش تصویری آغاز نظارت تخصصی معاونت نیروی انسانی سازمان از حوزه های تابعه
آغاز نظارت تخصصی معاونت نیروی انسانی سازمان از حوزه های تابعه
نظارت تخصصی معاونت نیروی انسانی سازمان از حوزه های تابعه از روز یکشنبه 29 آذر ماه  طی مدت یک ماه برگزار می شود.(1394/9/29 10:0:0)

گزارش تصویری: برگزاری ششمین جلسه معاونت نیروی انسانی با مسئولین نیروی انسانی حوزه های تابعه
برگزاری ششمین جلسه معاونت نیروی انسانی با مسئولین نیروی انسانی حوزه های تابعه

به همت معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفین شهرداری تهران ششمین جلسه این معاونت به میزبانی حوزه مقاومت بسیج منطقه بیست برگزار گردید.

(1394/8/17 8:42:0)

برگزاری کارگاه آموزشی مسئولین نیروی انسانی حوزه ها
برگزاری کارگاه آموزشی مسئولین نیروی انسانی حوزه ها
کارگاه آموزشی مسئولین نیروی انسانی حوزه ها در سازمان بسیج شهرداری تهران برگزار شد.(1394/7/14 9:55:0)

گزارش تصویری: پنجمین جلسه معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفین شهرداری تهران
پنجمین جلسه معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفین شهرداری تهران
پنجمین جلسه معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفین شهرداری تهران به میزبانی حوزه بسیج سازمان فرهنگی هنری برگزار شد.(1394/7/7 10:25:0)

گزارش تصویری چهارمین جلسه معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج با مسئولین نیروی انسانی حوزه های تابعه
چهارمین جلسه معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج با مسئولین نیروی انسانی حوزه های تابعه

به همت معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفین شهرداری تهران چهارمین جلسه ویژه مسئولین تیروی انسانی حوزه های تابعه برگزار شد.

(1394/5/26 10:3:0)

گزارش تصویری سومین جلسه مسئولین نیروی انسانی حوزه های تابعه سازمان بسیج شهرداری تهران
سومین جلسه مسئولین نیروی انسانی حوزه های تابعه سازمان بسیج شهرداری تهران
سومین جلسه مسئول نیروی انسانی سازمان بسیج شهرداری تهران و مسئولین نیروی انسانی حوزه های تابعه به میزبانی حوزه معاونت اجتماعی و در پایگاه سازمان ورزش برگزار شد.(1394/3/24 11:16:0)

گزارش تصویری : دومین جلسه معاونت نیروی انسانی سازمان با مسئولین نیروی انسانی حوزه های تابعه
دومین جلسه معاونت نیروی انسانی سازمان با مسئولین نیروی انسانی حوزه های تابعه

 دومین جلسه معاونت نیروی انسانی سازمان با مسئولین نیروی انسانی حوزه های تابعه به میزبانی حوزه مقاومت بسیج منطقه 16 برگزار شد.

(1394/3/11 10:52:0)

گزارش تصویری: اولین جلسه معاونت نیروی انسانی بسیج با مسئولین نیروی انسانی حوزه ها
اولین جلسه معاونت نیروی انسانی بسیج با  مسئولین نیروی انسانی حوزه ها

اولین جلسه معاونت نیروی انسانی بسیج با  مسئولین نیروی انسانی حوزه ها به منظور ابلاغ برنامه های سال جدید در سازمان بسیج شهرداری تهران برگزار شد.

(1394/2/2 11:18:0)

گزارش تصویری: برگزاری هشتمین جلسه تخصصی مسئولین نیروی انسانی حوزه های تابعه سازمان بسیج شهرداری تهران
برگزاری هشتمین جلسه تخصصی مسئولین نیروی انسانی حوزه های تابعه سازمان بسیج شهرداری تهران

هشتمین جلسه تخصصی معاونت نیروی انسانی سازمان با معاونین نیروی انسانی حوزه های تابع در سالن جلسات سازمان بسیج شهرداری تهران برگزار شد.

(1393/11/11 13:38:0)

گزارش تصویری: برگزاری کلا س آموزشی ، توجیهی کارکنان معاونت نیروی انسانی
برگزاری کلا س آموزشی ، توجیهی کارکنان معاونت نیروی انسانی

کلاس آموزشی ، توجیهی جهت آشنایی وتسلط بیشتر  وارتقا سطح آگاهی کارکنان معاونت نیروی انسانی در زمینه های تخصصی برگزار شد.

(1393/8/22 0:0:0)

گزارش تصویری: چهارمین جلسه تخصصی مسئولین نیروی انسانی
چهارمین جلسه تخصصی مسئولین نیروی انسانی
چهارمین جلسه تخصصی مسئولین نیروی انسانی حوزه های تابعه سازمان بسیج شهرداری تهران به همت حوزه ادارات مرکزی درسالن جلسات ساختمان شهرداری مرکز برگزار و دراین جلسه عملکرد  3ماهه اول سال93 بررسی ودرخصوص مشکلات مربوطه بحث و تبادل نظر شد.
(1393/5/5 0:0:0)

گزارش تصویری: برگزاری سومین جلسه تخصصی مسئولین نیروی انسانی حوزه های تابعه
برگزاری سومین جلسه تخصصی مسئولین نیروی انسانی حوزه های تابعه
سومین جلسه تخصصی مسئولین نیروی انسانی حوزه های تابعه سازمان بسیج شهرداری تهران به همت حوزه شهدای شرکت واحد درسالن جلسات شرکت واحد برگزار و دراین جلسه درخصوص مسائل نیروی انسانی وبررسی مشکلات حوزه ها درخصوص اجرای طرح صالحین بحث وتبادل نظر شد.
(1393/4/8 0:0:0)

گزارش تصویری: غبارروبی مزار شهدای امامزاده علی اکبر چیذر توسط مسئولین نیروی انسانی
غبارروبی مزار شهدای امامزاده علی اکبر چیذر توسط مسئولین نیروی انسانی
بسیجیان معاونت نیروی انسانی بسیج شهرداری تهران و مسئولین نیروی انسانی حوزه های تابعه با حضور بر مزار شهدای امام زاده علی اکبر علی(ع) ضمن غبار روبی با آرمان های امام(ره) وشهدا تجدید میثاق کردند.
(1393/3/24 0:0:0)

گزارش تصویری: جلسه تخصصی مسئولین نیروی انسانی حوزه های بسیج شهرداری تهران
جلسه تخصصی مسئولین نیروی انسانی حوزه های بسیج شهرداری تهران
اولین جلسه تخصصی  مسئولین نیروی انسانی حوزه های تابعه سازمان بسیج شهرداری تهران درسال 93 به همت معاونت نیروی انسانی سازمان برگزارشد.
(1393/1/30 0:0:0)

گزارش تصویری: جلسه توجیهی وانضباطی پایوران وظیفه سازمان بسیج شهرداری تهران برگزارشد
جلسه توجیهی وانضباطی پایوران وظیفه سازمان بسیج شهرداری تهران برگزارشد
جلسه توجیهی وانضباطی پایوران وظیفه سازمان بسیج شهرداری تهران درمعاونت نیروی انسانی سازمان برگزارشد .
(1393/1/30 0:0:0)

مشخص شدن نفرات جهت اعزام به حج عمره سال 1393
مشخص شدن نفرات جهت اعزام به حج عمره سال 1393
 با توجه به اختصاص سهمیه 5 نفری جهت شرکت در حج عمره سال 1393 از سوی سپاه محمد رسول الله(ص) به سازمان بسیج شهرداری تهران مراسم قرعه کشی مابین بسیجیان واجد شرایط برگزار و نفرات جهت معرفی به سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ مشخص شدند.
(1393/1/20 0:0:0)

گزارش تصویری: جلسه پایانی مسئولین نیروی انسانی حوزه های تابعه در سال 92
جلسه پایانی مسئولین نیروی انسانی حوزه های تابعه در سال 92
جلسه پایانی مسئولین نیروی انسانی حوزه های تابعه در سال 92 برگزارشد و از زحمات مسئولین نیروی انسانی حوزه های تابعه بسیج شهرداری تهران تقدیر بعمل آمد.
(1392/12/10 0:0:0)

برگزاری جلسه جهت رفع مشکلات نیروی انسانی حوزه شهرسازی،فنی وعمران
برگزاری جلسه جهت رفع مشکلات نیروی انسانی حوزه شهرسازی،فنی وعمران
مختاريان در جلسه مشترك با معاون نيرو انساني حوزه شهر سازي :اولويت رفع مشكل نيرو انساني حوزه هاي تازه تاسيس در دستور كار معاونت نيروي انساني سازمان قرار گرفته است .
(1392/12/6 0:0:0)

گزارش تصویری: نهمین جلسه تخصصی مسئولین نیروی انسانی حوزه های تابعه
 نهمین جلسه تخصصی مسئولین نیروی انسانی حوزه های تابعه
نهمین جلسه تخصصی مسئولین نیروی انسانی حوزه های تابعه سازمان بسیج شهرداری تهران در سالن جلسات  سازمان برگزار شد و از مسئولین نمونه تقدیر بعمل آمد.
(1392/11/15 0:0:0)

گزارش تصویری: برگزاری هشتمین جلسه تخصصی مسئولین نیروی انسانی حوزه های تابعه
برگزاری هشتمین جلسه تخصصی مسئولین نیروی انسانی حوزه های تابعه
هشتمین جلسه تخصصی مسئولین نیروی انسانی حوزه های تابعه سازمان بسیج شهرداری تهران به همت معاونت نیروی انسانی در سالن جلسات شهرداری منطقه یک برگزار شد و  کلیه مسئولین نیروی انسانی بعد از اتمام جلسه به زیارت امام زاده صالح(ع) مشرف شدند.   
(1392/9/17 0:0:0)

گزارش تصویری: برگزاری ششمین جلسه مسئولین نیروی انسانی حوزه های تابعه
برگزاری ششمین جلسه مسئولین نیروی انسانی حوزه های تابعه
ششمین جلسه مسئولین نیروی انسانی حوزه های تابعه در منطقه 15 برگزار شد.
(1392/8/5 0:0:0)

درجوار بارگاه ملکوتی امام رضا(علیه السلام) برگزار شد: گردهمایی مسئولین نیروی انسانی بسیج شهرداری تهران
گردهمایی مسئولین نیروی انسانی بسیج شهرداری تهران
به منظور ارتقاء عملکرد مسئولین نیروی انسانی سازمان بسیج شهرداری تهران همایش سه روزه ای باعنوان کارگاه آموزشی تخصصی طرح صالحین درجوار بارگاه ملکوتی امام رضا(ع)برگزار شد.
(1392/6/4 0:0:0)

گزارش تصویری: اولین نظارت تخصصی نیروی انسانی سپاه محمدرسول الله ازمعاونت نیروی انسانی بسیج شهرداری
اولین نظارت تخصصی نیروی انسانی سپاه محمدرسول الله ازمعاونت نیروی انسانی بسیج شهرداری
اولین نظارت تخصصی از  عملکرد معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج شهرداری تهران با حضور مسئولین نیروی انسانی بسیج سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) آقایان ابوفاضلی و فاطمی ،به نمایندگی از رضایی معاون نیروی انسانی، بعمل آمد.
(1392/5/1 0:0:0)

گزارش تصویری: نظارت دوره ای معاونت نیروی انسانی از حوزه بسیج شهرداری منطقه17
نظارت دوره ای معاونت نیروی انسانی از حوزه بسیج شهرداری منطقه17
نظارت تخصصی از حوزه مقاومت بسیج شهرداری منطقه17 توسط تیم کارشناسی معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج شهرداری تهران انجام شد و نقاط ضعف و قوت نیروی انسانی حوزه مذکور بررسی و راهکارهای پیشنهادی ارائه گردید.
(1392/4/30 0:0:0)

گزارش تصویری: اولین جلسه مسئولین نیروی انسانی حوزه های تابعه سازمان بسیج برگزار شد
اولین جلسه مسئولین نیروی انسانی حوزه های تابعه سازمان بسیج برگزار شد

اولین جلسه مسئولین نیروی انسانی سازمان بسیج شهرداری تهران در ساختمان شهید تهرانی مقدم برگزار گردید.

(1392/2/2 0:0:0)

به طور وسیع در سطح سازمان بسیج شهرداری تهران اجرا شد: اجرای طرح بسیجی کادر
اجرای طرح بسیجی کادر
در فاز اول تبدیل عضویت بسیجیان شهرداری تهران ،300 نفر از اعضای فعال کارت بسیجی کادر را دریافت نمودند.
(1391/10/25 0:0:0)

گزارش تصویری: برگزاری كارگاه آموزشي مسئولين نيروي انساني
برگزاری كارگاه آموزشي مسئولين نيروي انساني

کارگاه آموزشی جهت آموزش کلیه مسئولین نیروی انسانی حوزه ها و پایگاه های تابعه با حضور پیرهادی مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران در سالن جلسات منطقه 20 برگزار شد.

(1391/8/7 0:0:0)

در پنجمین جلسه ماهانه معاونت نیروی انسانی با مسئولین نیروی انسانی صورت گرفت: تقدیرازمسئولین نیروی انسانی نمونه حوزه های منطقه 5 و تاکسیرانی
تقدیرازمسئولین نیروی انسانی نمونه حوزه های منطقه 5 و تاکسیرانی
پنجمین جلسه ماهانه معاونت نیروی انسانی با مسئولین حوزه های تابعه درسالن جلسات سازمان بسیج شهرداری تهران برگزار گردید و در این جلسه از مسئولین نیروی انسانی حوزه منطقه 5 وحوزه تاکسیرانی توسط مختاریان معاون نیروی انسانی سازمان بسیج شهرداری تهران تقدیر بعمل آمد.
(1391/7/22 0:0:0)

نظارت تخصصی ناحیه ادارات ازمعاونت نیروی انسانی
نظارت تخصصی ناحیه ادارات ازمعاونت نیروی انسانی

باحضورسرهنگ اسدی معاونت محترم نیروی انسانی سازمان بسیج وزارتخانه ها و ادارات و مختاریان معاونت نیروی انسانی مرکزمقاومت بسیج شهرداری تهران، نظارت تخصصی بر معاونت نیروی انسانی مرکز برگزار شد.(12/2/1391)

(1391/2/11 0:0:0)
DNNArticleList
اولین نشست مسئولین منابع انسانی حوزه های تابعه بسیج شهرداری درسال1397
ایجاد شده توسط : hashemi در 21/05/2018 09:48:01 ق.ظ

اولین نشست مسئولین منابع انسانی حوزه های تابعه سازمان بسیج مستضعفین شهرداری تهران درسال 1397به منظ... ادامه مطلب...


سومین نشست مسئولین نیروی انسانی حوزه های تابعه بسیج شهرداری تهران
ایجاد شده توسط : معاونت منابع انسانی در 11/12/2017 02:38:48 ب.ظ

سومین نشست مسئولین نیروی انسانی حوزه های تابعه سازمان بسیج مستضعفین شهرداری تهران به منظور بررسی ع... ادامه مطلب...


اولین جلسه مسئولین نیروی انسانی حوزه های تابعه در سال 96
ایجاد شده توسط : معاونت منابع انسانی در 10/05/2017 09:47:19 ق.ظ

اولین جلسه مسئولین نیروی انسانی حوزه های تابعه به میزبانی حوزه بسیج شهرداری منطقه بیست برگزار شد. ... ادامه مطلب...


برگزاری سومین جلسه مسئولین نیروی انسانی حوزه های تابعه
ایجاد شده توسط : معاونت منابع انسانی در 24/07/2016 01:18:24 ب.ظ

سومین جلسه مسئولین نیروی انسانی حوزه های تابعه به همت معاونت نیروی انسانی سازمان و به میزبانی حوزه... ادامه مطلب...


برگزاری دومین جلسه مسئولین نیروی انسانی حوزه های تابعه بسیج شهرداری تهران
ایجاد شده توسط : معاونت منابع انسانی در 31/05/2016 09:55:32 ق.ظ

دومین جلسه مسئولین نیروی انسانی حوزه های تابعه به همت معاونت نیروی انسانی سازمان و به میزبانی حوزه... ادامه مطلب...


برگزاری اولین کارگاه آموزشی مسئولین نیروی انسانی حوزه ها و پایگاههای تابعه
ایجاد شده توسط : معاونت منابع انسانی در 11/05/2016 10:55:08 ق.ظ

اولین کارگاه آموزشی مسئولین نیروی انسانی حوزه ها و پایگاههای تابعه سازمان به همت معاونت نیروی انس... ادامه مطلب...


برگزاری اولین جلسه ویژه مسئولین نیروی انسانی حوزه های تابعه در سال 95
ایجاد شده توسط : معاونت منابع انسانی در 19/04/2016 10:29:54 ق.ظ

به همت معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعقین شهرداری تهران اولین جلسه ویژه مسئولین نیروی انسانی... ادامه مطلب...


آغاز نظارت تخصصی معاونت نیروی انسانی سازمان از حوزه های تابعه
ایجاد شده توسط : معاونت منابع انسانی در 30/12/2015 03:36:18 ب.ظ

نظارت تخصصی معاونت نیروی انسانی سازمان از حوزه های تابعه از روز یکشنبه 29 آذر ماه  طی مدت یک ماه برگ... ادامه مطلب...


برگزاری ششمین جلسه معاونت نیروی انسانی با مسئولین نیروی انسانی حوزه های تابعه
ایجاد شده توسط : معاونت منابع انسانی در 08/11/2015 09:09:39 ق.ظ

به همت معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفین شهرداری تهران ششمین جلسه این معاونت به میزبانی حوز... ادامه مطلب...


برگزاری کارگاه آموزشی مسئولین نیروی انسانی حوزه ها
ایجاد شده توسط : معاونت منابع انسانی در 21/10/2015 10:06:52 ق.ظ

کارگاه آموزشی مسئولین نیروی انسانی حوزه ها در سازمان بسیج شهرداری تهران برگزار شد. ادامه مطلب...