متن خبربهمن ياد آور بيعت تاريخي همافران و كاركنان نيروي هوائي با امام خميني ره
امام خميني ره در بيانات 19 بهمن سال 1359: ...آن روز را هم بايد از «يوم اللَّه» حساب كنيم


تاریخ : 1393/11/18 12:9:0
تعداد بازدید : 1297 نفر
نسخه چاپی: print

امام خميني ره در بيانات 19 بهمن سال 1359: ...آن روز را هم بايد از «يوم اللَّه» حساب كنيم؛ -
آن روز، ارزش اشخاص، مردان و گروهها ثابت مى‏ شود و نمايش پيدا مى‏ كند كه روز سختى است و روز مرگ است؛ - آن روزى كه شما آقايان نيروى هوايى آمديد در صحنه و مخالفت كرديد با رژيم طاغوتى، آن روز ارزش شما در تاريخ ثبت شد و پيش خداى متعال هم محفوظ است؛

- آن روز روزى بود كه شما و هركس كه به ملت مى‏ خواست پيوند كند و به آغوش اسلام بيايد مواجه با مرگ بود ... و شما آن روز امتحان داديد؛ جمعي از كاركنان نيروي هوا ئي كه اكثريت غالب آنها را همافران تشكيل ميدادند، با الهام از رهنمودهاي امام خميني ره در تاريخ 19 بهمن 1357 به صورت خود جوش و با گذشتن از جان، با لباس و علائم نظامي كامل در روز روشن و در مقابل ديدگان حيرت زدۀ عوامل حكومت نظامي، گارد شاهنشاهي و سازمان اطلاعات و امنيت كشور(ساواك) با يك سازماندهي مخفيانه،دسته جمعي براي ديدار با رهبر كبير انقلاب ره و بيعت با ايشان درمحل اقامت آنحضرت حضور يافتند و موجبات قوت قلب مردم و تسريع و تسهيل پيروزي انقلاب گرديدند و از آن روز مردم تنها پس از سه روز تومار رژيم فاسد پهلوي را براي هميشه درهم پيچيدند و انقلاب اسلامي خود را به پيروزي رسانيدند.

به همين مناسبت امام خميني ره در يكي از فرمايشات خودشان 19 بهمن را هم يوم الله دانسته و آن را به عنوان روز نيروي هوائي اعلام فرمودند.

به همين مناسبت سخنراني امام رحمت الله عليه در آن بيعت تاريخي و سپس سخنراني ايشان در دومين سالگرد آن واقعۀ تاريخي و به ياد ماندني را خدمت بازديدكنندگان محترم تقديم ميداريم:

سخنان امام خميني ره در مراسم بيعت تاريخي 19 بهمن 1357:

درود بر شما سربازان امام عصر- سلام اللَّه عليه. همان طور كه فرياد زديد تاكنون در خدمت طاغوت بوديد . طاغوتى كه تمام هستى ما را ساقط كرد، طاغوتى كه خزاين ما را تهى كرد، طاغوتى كه ما را برده خارجيها كرد. و از امروز در خدمت امام عصر- سلام اللَّه عليه- و در خدمت قرآن كريم هستيد. «قرآن كريم» ى كه سعادت همه بشر را بيمه كرده است. «قرآن كريم» ى كه هركس در زير بيرق او واقع بشود در دنيا و آخرت سعيد است. «قرآن كريم» ى كه آزادى و استقلال را توصيه كرده است. ما همه تابع قرآن كريم و تابع موازين اسلام و قواعد اسلام هستيم. ما همه از شماها، روحانيت از شماها تشكر مى‏كند ..

طاغوت زدايى و برقرارى حكومت اسلامى. ما اميدواريم كه با هم [با] پيوستگى به هم بتوانيم اين طاغوتها را تا آخر از بين ببريم و به جاى او يك حكومت عدل اسلامى؛ كه مملكت ما براى خودمان باشد و همه چيز ما به دست خودمان باشد. ما مى‏خواهيم كه سرنوشت ما را خودمان تعيين كنيم نه سفارت امريكا و سفارت شوروى. ما مى‏خواهيم كه مملكت خودمان را خودمان تعمير كنيم نه‏ يهوديها و اسرائيل. ما مى‏خواهيم مملكتمان را آزاد كنيم؛

اختناق در مملكت ما نباشد. ما مى‏خواهيم ارتش ما آزاد باشد؛ اسرائيل در آن تصرف نكند، امريكا در آن تصرف نكند. درود بر شما كه قدر نعمت خدا را دانستيد و به دامن قرآن پيوستيد. درود بر شما كه ترك كرديد حكومت «طاغوت» را و به حكومتِ «اللَّه» پيوستيد. من اميدوارم كه ساير اشخاصى كه در آن خدمت هستند، آنها هم وظيفه خودشان را بفهمند و به ملت بپيوندند. ما صلاح همه شما را مى‏خواهيم. ما مى‏خواهيم كه شما آزاد باشيد. ما مى‏خواهيم كه مملكت را شما مستقل كنيد. و ما مى‏خواهيم كه ديگران، كسان ديگر، كسانى كه مى‏خواهند در شما تصرف بكنند، اينها نباشند.

دست اجانب كوتاه باشد. خداوند نصرت به همه شما عنايت كند. بايد اين نهضت را حفظ كنيد تا ان شاء اللَّه به آخر نقطه و نهايت؛ كه قيام يك حكومت عدل انسانى اسلامى است به جاى يك حكومت طاغوتى. و سخنان ايشان در مراسم دومين سالگرد 19 بهمن در تجديد بيعت كاركنان نيروي هوائي در سال 1359 : - قدر آن روز را همه مى‏دانيم؛آن روز، روزى است كه در تاريخ و در تاريخ نيروى هوايى ضبط است؛

حضار: فكورى (وزير دفاع و فرمانده نيروى هوايى) و نمايندگان پرسنل نيروى هوايى. ارزشهاى انسانى در اوقات عادى معلوم نمى‏شود. در اوقاتى كه آرام است يك كشور و به‏طور عادى زندگى را مى‏گذرانند، ارزش اشخاص و ارزش گروهها معلوم نمى‏شود.

در آن اوقات شايد همه كس مدّعى باشد، مدّعى ارزش، مدّعى انقلابى بودن. و ارزش اشخاص و ارزش گروهها بعد از انقلاب و پيروزى نمى‏تواند تحقّق پيدا بكند و عرضه شود؛ براى اينكه بعد از پيروزى هم گروههاى مختلف مى‏آيند و همه اظهار بستگى مى‏كنند و همه اظهار انقلابى بودن. گروههايى از اطراف براى استفاده و براى چيدن ميوه از باغِ حاضرِ انقلاب جمع مى‏شوند؛ و گاهى هم يا بسيارى از اوقات هم، اين گروهها، اين اشخاص كه براى ميوه چيدن آمده‏اند، حاضر نيستند كه صاحب باغ هم با آنها شركت كند! دربست همه چيز را براى خودشان مى‏خواهند.

شما بعد از انقلاب شاهد بوديد كه گروههايى عرض وجود كردند و اشخاصى، و همه به صورت انقلابى وارد شدند و خواستند كه در اين انقلاب بهره بردارى كنند. و مع الأسف خود صاحب باغها را هم به عنوان شريك نشناختند.

آن روز، ارزش اشخاص، مردان و گروهها ثابت مى‏شود و نمايش پيدا مى‏كند كه روز سختى است و روز مرگ است .. آن روزى كه شما آقايان نيروى هوايى آمديد در صحنه و مخالفت كرديد با رژيم طاغوتى، آن روز ارزش شما در تاريخ ثبت شد و پيش خداى متعال هم محفوظ است. كارى كه شما آن روز كرديد با كارهايى كه امروز مى‏كنيد بسيار تفاوت دارد. آن روز روزى بود كه شما و هركس كه به ملت مى‏خواست پيوند كند و به آغوش اسلام بيايد مواجه با مرگ بود؛ مواجه با گرفتارى بود؛ مواجه با قدرت شيطانى بود. و شما آن روز امتحان داديد.

كسانى كه نظير شما در صحنه آمدند و بر ضد طاغوت يا اعتصاب كردند و يا تظاهر كردند، آنها هم ارزش خودشان را به نمايش گذاشتند. لكن شما كه از نظاميها بوديد و از نيروى هوايى طاغوت آن وقت بوديد، اين ارزش را بيشتر از ديگران عَرضه كرديد كه از طاغوت بُريديد و به اسلام پيوند كرديد. و پيروزى انقلاب رهين همه ملت است و رهين اقدامات شما و ساير قوايى كه بعد از شما به اسلام پيوستند و نمايش ارزش خودشان را دادند.

آن روز را هم بايد از «يوم اللَّه» ما حساب كنيم. روزى كه خداى تبارك و تعالى شما برادران را و شما نيروى عظيم انسانى را در آن روز بسيج كرد؛ و شما اطاعت كرديد از خداى تبارك و تعالى و به صف انسانى- اسلامى ملت پيوستيد و به آغوش اسلام آمديد. قدر آن روز را همه مى‏دانيم. آن روز، روزى است كه در تاريخ و در تاريخ نيروى هوايى ضبط است.

و من از همه نيروها- چه نيروى هوايى و چه نيروى دريايى و چه زمينى- و از همه كسانى كه قواى مسلَّح بودند آن وقت و در آن وقت در خدمت طاغوت بودند و بعد به خدمت اسلام آمدند، تشكر مى‏كنم، و ملت اسلام از همه آنها قدردانى مى‏كند ...


به خبر امتیاز بدهید:
امتیاز : rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

نام شما
پست الکترونیک
وب سایت
عنوان
نظر