متن خبربرگزاری جلسه حلقه هاي صالحين وجلسه طرح صالحین سازمان مدیریت پسماند
برگزاری جلسه طرح صالحین که در مورد طرح حلقه هاي خاص و سرگروهها ی صالحين و موضوعات مطروحه در حلقه های عام و اجرایی نمودن طرح ،در سازمان مدیریت پسماند برگزار گردید.


تاریخ : 1391/4/11 9:34:0
تعداد بازدید : 945 نفر
نسخه چاپی: print
به خبر امتیاز بدهید:
امتیاز : rating
  نظرات