اسفند ماه 1394 ماهنامه اجتماعی فانوس شماره 5 موضوع تغذیه سالم یعنی رعایت اعتدال در خوراک
ماهنامه اجتماعی فانوس شماره 5

پنجمین شماره از ماهنامه اجتماعی فانوس با موضوع «تغذیه سالم یعنی رعایت اعتدال در خوراک» و مطالبی نظیر چگونه تغذیه سالم داشته باشیم، آداب غذا خوردن صحیح چیست؟، چه غذاهایی برای کاهش اضطراب مفید هستند؟، سالم غذا خوردن چه اصول و شرایطی دارد منتشر شد.

شهریور ماه 1394 ماهنامه اجتماعی فانوس شماره 3 عوامل ایجاد استرس و راه های مقابله با آن
ماهنامه اجتماعی فانوس شماره 3

سومین شماره از ماهنامه اجتماعی فانوس با موضوع «عوامل ایجاد استرس  و راههای مقابله با آن» و مطالبی نظیر علل عمده استرس، راهکارهای مدیریت استرس، عومل استرس نوجوانان، نظرات کارشناسان منتشر شد.

مردادماه 94 ماهنامه اجتماعی فانوس شماره 2 موضوع " اعتیاد و مواد مخدر"
ماهنامه اجتماعی فانوس شماره 2

دومین شماره از ماهنامه اجتماعی فانوس با موضوع اعتیاد و مواد مخدر و مطالبی نظیر راه ها و روش های تشخیص یک فرد آلوده به مواد مخدر صنعتی،مقایسه ویژگی های مواد مخدر، سن اعتیاد در کشور، دلایل گرایش جوانان به مواد مخدر جدید صنعتی، نقش خانواده و دوستان در گرایش به مصرف مواد مخدر صنعتی و ... منتشر شد.

نیمه دوم اردیبهشت ماه 94 ماهنامه اجتماعی فانوس شماره 1 موضوع «ماهواره و آسیب های آن در خانواده»
ماهنامه اجتماعی فانوس شماره 1

اولین شماره از دوهفته‌¬نامه اجتماعی گلدسته با موضوع «ماهواره و آسیب های آن در خانواده» و مطالبی نظیر برخی از آسیب های ماهواره همانند بلوغ زود رس ، عدم مدیرت زمان ، پایان رابطه با خدا ، خشونت بدون مرز ، حذف والدین و همچنین روند رشد شبکه های فارسی زبان ماهواره، شبکه های پر بیننده فارسی زبان و اهداف و ابزارهای آنها برای جذب مخاطب منتشر شد.