print rating کد مطلب: 16206/ تعداد بازدید : 815 نفر

طرح های مناسبتی اکران شده در سطح شهر تهران

طرح های اکران شده در سطح شهر تهران  توسط سازمان بسیج شهرداری تهران

 http://basij.tehran.ir/Portals/0/1395/IMAGE/nashriat/9dey95%20(1).jpg
http://basij.tehran.ir/Portals/0/1395/IMAGE/nashriat/9dey95%20(1).jpg

http://basij.tehran.ir/Portals/0/1395/IMAGE/nashriat/9dey95%20(2).jpg