print rating کد خبر: 10204/ تاریخ مخابره: 1394/2/22 10:47:0 / تعداد بازدید : 1111 نفر

» گرافیک
موضوع: سبک زندگی اسلامی و شهدا طرح های سبک زندگی اسلامی نصب شده در اتوبوس هاي شركت واحد -فاز اول سازمان بسیج شهرداری تهران در فاز اول طرح های سبک زندگی در اتوبوس های تندرو شهر تهران اقدام به نصب مضامین ارزشی با موضوع سبک زندگی شهدا و تعدادی هم آموزش های شهروندی کرد.  جهت مشاهده تصاویر در اندازه اصلی روی تصاویر کلیک نمائید.

http://basij.tehran.ir/Portals/0/bus-design-eslamic.jpg

https://basij.tehran.ir/Portals/0/1393/IMAGE/TARHHA/faz0193%20(1).jpg

https://basij.tehran.ir/Portals/0/1393/IMAGE/TARHHA/faz0193%20(1).jpg

https://basij.tehran.ir/Portals/0/1393/IMAGE/TARHHA/faz0193%20(1).jpg

https://basij.tehran.ir/Portals/0/1393/IMAGE/TARHHA/faz0193%20(1).jpg

https://basij.tehran.ir/Portals/0/1393/IMAGE/TARHHA/faz0193%20(1).jpg

https://basij.tehran.ir/Portals/0/1393/IMAGE/TARHHA/faz0193%20(1).jpg

https://basij.tehran.ir/Portals/0/1393/IMAGE/TARHHA/faz0193%20(1).jpg

https://basij.tehran.ir/Portals/0/1393/IMAGE/TARHHA/faz0193%20(1).jpg

https://basij.tehran.ir/Portals/0/1393/IMAGE/TARHHA/faz0193%20(1).jpg

https://basij.tehran.ir/Portals/0/1393/IMAGE/TARHHA/faz0193%20(1).jpg

https://basij.tehran.ir/Portals/0/1393/IMAGE/TARHHA/faz0193%20(1).jpg

https://basij.tehran.ir/Portals/0/1393/IMAGE/TARHHA/faz0193%20(1).jpg

https://basij.tehran.ir/Portals/0/1393/IMAGE/TARHHA/faz0193%20(1).jpg

https://basij.tehran.ir/Portals/0/1393/IMAGE/TARHHA/faz0193%20(1).jpg

https://basij.tehran.ir/Portals/0/1393/IMAGE/TARHHA/faz0193%20(1).jpg

https://basij.tehran.ir/Portals/0/1393/IMAGE/TARHHA/faz0193%20(1).jpg

https://basij.tehran.ir/Portals/0/1393/IMAGE/TARHHA/faz0193%20(1).jpg

https://basij.tehran.ir/Portals/0/1393/IMAGE/TARHHA/faz0193%20(1).jpg

https://basij.tehran.ir/Portals/0/1393/IMAGE/TARHHA/faz0193%20(1).jpg

https://basij.tehran.ir/Portals/0/1393/IMAGE/TARHHA/faz0193%20(1).jpg


انتهای پیام/
margin-right: -280px;


  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

نام شما
پست الکترونیک
وب سایت
عنوان
نظر
: