ارتباط با سازمان:      88450684        88450685        88446332         88435922
نمابر:88446330-88446331
پست الکترونیک:Basij@Tehran.ir
آدرس: خیابان شهید مطهری- بعد از تقاطع سهروردی- روبروی خیابان شهید یوسفیان- سازمان بسیج شهرداری تهران

لیست داخلی معاونت های سازمان

2777

دفتر فرماندهی

طبقه هفتم

2623

بازرسی

طبقه ششم

2681

نمایندگی ولی فقیه

2661

روابط عمومی

2683

عقیدتی-سیاسی

2643

تحلیل و بررسی

2561

منابع انسانی

طبقه پنجم

2521

تربیت بدنی

2583

برنامه ریزی مالی

2481

فرهنگی

طبقه چهارم

2423

روابط عمومی

2462

فناوری اطلاعات

2420

حوزه شهرسازی

2363

حفاظت

طبقه سوم

2321

خواهران

2381

عملیات

2287

تربیت و آموزش

طبقه دوم

2220

دبیرخانه

2105

آماد و پشتیبانی

طبقه اول

نظرات