کاربر گرامی

از ارتباط شما با سازمان بسیج شهرداری تهران صمیمانه متشکریم. لطفاً قبل از پر کردن فرم  مورد ذیل را دقت نمائید:

این قسمت فقط به عنوان پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان طراحی گردیده است. لذا در صورتی که پیغام شما نیاز به پیگیری دارد از طریق سامانه مکاتبات مردمی حوزه دفتر شهردار/ اداره کل دفتر شهردار اقدام فرمائید. زیرا هرگونه متنی که به صورت درخواست باشد از این طریق قابل پیگیری نخواهد بود.

نظرات